Dale Carnegie Unlimited

1-month package

Онцлог


Хөгжлийн хязгааргүй боломжийг хямдаар авах боломжтой боллоо. Нэг төлөөд чадвараа хөгжүүлж, мэдлэгээ тэлэх хөтөлбөрүүдэд бүгдэд нь хамрагдаарай.

Энэхүү 1 сарын хөгжлийн хязгааргүй сургалтад хамрагдсанаар та харилцаа хандлага, манлайлал, илтгэх чадвар зэрэг ур чадваруудаа тал талаас нь хөгжүүлэх боломжтой юм.

Давуу талууд:

  • Багцаар нь авбал хямд
  • Сард 4 удаа 2-3 цагийн сургалтад сууна
  • Сэдэв болгон өөрийн онцлог давуу талтай


.