Dale Carnegie Unlimited

3-month package

Онцлог


Хөгжлийн хязгааргүй боломжийг хямдаар авах боломжтой боллоо. Нэг төлөөд чадвараа хөгжүүлж, мэдлэгээ тэлэх хөтөлбөрүүдэд бүгдэд нь хамрагдаарай.

Энэхүү 3 сарын хөгжлийн хязгааргүй сургалтад хамрагдсанаар та харилцаа хандлага, манлайлал, илтгэх чадвар зэрэг ур чадваруудаа тал талаас нь хөгжүүлэх боломжтой юм.

Давуу талууд:

  • Багцаар нь авбал хямд
  • Сард 2 удаа сургалтад сууна
  • Сар бүр доорх сэдвүүдийг үзнэ


.