2022/04/03-2022/05/29

High Impact Leadership

Дэйл Карнегийн хүчирэг удирдагч бэлтгэх хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн талаар

Удирдагч хүн ямар байх хэрэгтэй вэ?
Та бусдыг чиглүүлж, төлөвлөж, ажил даалгаж, ажлыг хянаж, үүрэг даалгавар өгдөг хүнээс илүү байх талаар бодож байсан уу? Хүмүүсийн хүндлэл хүлээсэн чадварлаг манлайлагч байхад танд хөгжүүлэх Софт ур чадваруудыг мэргэжлийн байгууллагаас суралцаарай.

Энэ хөтөлбөрийн төгсгөлд та өөрийн амьдралдаа бүрэн дүүрэн өөрчлөлт хийж чадах чадваруудыг эзэмшсэн байх болно. 

Удирдах түвшний ажилтан болж карьераа дээшлүүлэхийг хүссэн хүн бүхэн оролцох боломжтойгоос гадна одоо байгаа удирдах хэв маягаа өөрчилж гүйцэтгэлээ сайжруулан өндөр үр дүнд хүрэхийг хүссэн удирдах түвшний бүх хүмүүс оролцох боломжтой.

Үргэлжлэх хугацаа

Хөтөлбөр үндсэн 3 хэсгээс бүрдэнэ. 

Хувь хүний манлайллыг хөгжүүлэх: Амжилтад хөтлөх ур чадварууд курс сургалт 3 бүтэн өдөр 

Удирдлагуудад зориулсан манлайллын курс хөтөлбөр
Сургалт 3 бүтэн өдөр. 4 сарын 16, 17, 24 өдрүүдэд 09:00-18:00

Хүчирхэг илтгэл илтгэх ур чадвар олгох курс
2 бүтэн өдөр, 5 сарын 28-29 өдрүүдэд 09:00-18:00

Нийт хичээлийн цаг: 64 цаг

Төлбөрөө бүтэн төлөх бол 2,610,000₮ -аас 2,088,000₮ болж хямдарлаа.

Агуулга

3 хоног | 24цаг

Dale Carnegie Course

Хичээлийн эхний хэсэгт бид хувь хүний манлайлаллын Дэйл Карнегийн үндсэн хөтөлбөрт хамрагдах болно. Энэ хөтөлбөрөөр бусдыг таних, бусдад зөвөөр хүлээн зөвшөөрөгдөх, көүчинг хийхэд хувь хүний үнэт зүйлсүүдийг таньж мэдэх болно.

 • Илүү итгэлтэйгээр харилцаж сурах
 • Бусдыг идэвхжүүлж үйлдэлд уриалах
 • Хандлагаа сайжруулах
 • Логиктой, товч тодорхой ярьж сурах
 • Стрессээ зөв удирдаж, зохицуулж сурах
 • Олны өмнө айдасгүйгээр илтгэж сурах
 • Бусдыг идэвхжүүлж, зөвлөж чаддаг байх
7 долоо хоног | 24 цаг

Манлайллын курс хөтөлбөр

Хичээлийн 2 дахь хэсэгт байгууллагыг болоод багийг хэрхэн манлайлдаг арга техникүүдийг энэ хэсгээс мэдэх ба процессийг хэрхэн сайжруул хөгжүүлж болох менежментийн хэсгийн хөтөлбөр багтана.

 • Багаа амжилтад хөтлөх
 • Зөв оновчтой төлөвлөх
 • Бусдад урам зориг өгөх
 • Багийн гүйцэтгэлийг сайжруулах
 • Хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх чадвар
 • Эрх мэдлийг зохих ёсоор ашиглах
 • Бусдад эергээр нөлөөлөх чадвар
 • Өөрийгөө тогтмол хөгжүүлэх чадвар
  2 хоног 16цаг

  High Impact Presentation

  Хичээлийн 3 дахь хэсэгт бид зах зээл дээр хэрхэн манлайлагч байх, олон нийтийг хэрхэн манлайлж хэрхэн ятган үнэмшүүлэх чадвартай харилцагч, илтгэгч болох талаар сүүлийн хэсгээс үзэх юм.

  • Гүйцэтгэлийн үйл явцыг тодорхойлох
  • Көүчингийн үнэлгээ ба оролцоог хангах арга
  • Өндөр гүйцэтгэлтэй багууд бүтээх
  • Багийнхаа оновчтой хувилбарыг судлах: одоогийн бодит байдал, оновчтой гүйцэтгэл, саад бэрхшээл
  • Багийн гишүүдийн зорилгыг тодорхойлж, уялдуулах, багийн саад бэрхшээлийг даван туулах чадамжтай болгох
  • Багийн гишүүдэд зааварчилгааг хийх, дагаж мөрдөх үүрэг амлалтыг тодорхойлох
  • Байгууллагын үр дүнд хүрэх замыг тодорхойлох
  • Олон багийг зэрэг удирдах
  • Бусдыг хөгжүүлэх, үүрэг хариуцлагыг хуваарилах
  • Байгууллагын хэмжээнд харилцааг сайжруулах
  • Өөрчлөлтийн бэлэн байдлын соёлыг бий болгох
  • Бусдын логик, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илүү сайн ойлгох
  .