January 20 – May 12, 2020

High Impact Coaching

Дундаас дээш түвшний удирдах ажилтнууд, байгууллагын хүний нөөц, сургалт хариуцсан багш болон захирлууд оролцох боломжтойгоос гадна көүчинг хийх ур чадварыг судалж хөгжүүлэхийг хүссэн хүн бүхэнд нээлттэй хөтөлбөр юм.

Хөтөлбөрийн талаар

Удирдах түвшний хүмүүст хэрэгцээтэй ур чадварын нэг бол көүчинг хийх ур чадвар байдаг. Энэхүү хөтөлбөрөөр мэргэжлийн түвшинд бусдыг чиглүүлж, зөвлөх, көүчинг хийх дараалал болоод нөхцөл байдалд тохируулсан, зааварчилсан гэх мэт олон төрлийн көүчингийн арга барилаас эзэмшээд зогсохгүй манлайллын ур чадваруудаа цогцоор нь хөгжүүлэх боломжтой юм.

Үргэлжлэх хугацаа

Хөтөлбөр 7 хоног бүрийн Мягмар гарагт 3-4 цагаар хичээллэх ба 5 сарын 12 хүртэл үргэлжилнэ. 

Хичээл 17:00 - 20:30 цагийн хооронд явагдана. 

Нийт хичээлийн цаг: 56 цаг

Төлбөр: 2,190,000₮ 

Төлбөрөө бүтэн төлөх бол 20% хөнгөлөгдөнө

ТА УРАМШУУЛАЛТ ХУГАЦАА ДУУСАХААС ӨМНӨ БҮРТГҮҮЛЭЭД 20% ХӨНГӨЛӨЛТ АВААР

Бүртгүүлэх утас: 7000 0330

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs

Агуулга

8 долоо хоног 28цаг

Dale Carnegie Course

Хичээлийн эхний хэсэгт бид хувь хүний манлайлаллын Дэйл Карнегийн үндсэн хөтөлбөрт хамрагдах болно. Энэ хөтөлбөрөөр бусдыг таних, бусдад зөвөөр хүлээн зөвшөөрөгдөх, көүчинг хийхэд хувь хүний үнэт зүйлсүүдийг таньж мэдэх болно.

 • Илүү итгэлтэйгээр харилцаж сурах
 • Бусдыг идэвхжүүлж үйлдэлд уриалах
 • Хандлагаа сайжруулах
 • Логиктой, товч тодорхой ярьж сурах
 • Стрессээ зөв удирдаж, зохицуулж сурах
 • Олны өмнө айдасгүйгээр илтгэж сурах
 • Бусдыг идэвхжүүлж, зөвлөж чаддаг байх
8 долоо хоног 28цаг

High Impact Coaching

Хичээлийн 2 дахь хэсэгт бид көүчингийн ур чадварын талаар нэлээн дэлгэрэнгүй судалж, көүчинг хийх арга барил болоод бусдын гүйцэтгэлийг сайжруулахад ямар арга техникүүд ашиглах талаар үзэх болно. 

 • Гүйцэтгэлийн үйл явцыг тодорхойлох
 • Көүчингийн үнэлгээ ба оролцоог хангах арга
 • Өндөр гүйцэтгэлтэй багууд бүтээх
 • Багийнхаа оновчтой хувилбарыг судлах: одоогийн бодит байдал, оновчтой гүйцэтгэл, саад бэрхшээл
 • Багийн гишүүдийн зорилгыг тодорхойлж, уялдуулах, багийн саад бэрхшээлийг даван туулах чадамжтай болгох
 • Багийн гишүүдэд зааварчилгааг хийх, дагаж мөрдөх үүрэг амлалтыг тодорхойлох
 • Байгууллагын үр дүнд хүрэх замыг тодорхойлох
 • Олон багийг зэрэг удирдах
 • Бусдыг хөгжүүлэх, үүрэг хариуцлагыг хуваарилах
 • Байгууллагын хэмжээнд харилцааг сайжруулах
 • Өөрчлөлтийн бэлэн байдлын соёлыг бий болгох
 • Бусдын логик, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илүү сайн ойлгох

Бусад хөтөлбөрүүд

Та манайхаас зарлагддаг бусад хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг манай евэнт хэсгээс харах боломжтой.


.